Domov

menu

Cenník

Ponúkajú vám niekde nižšiu cenovú politiku pre vypracovanie vašich podkladov?
Tak nám to povedzte a my vám cenu ešte znížime! Garancia najnižších cien za najvyššiu kvalitu.
Vernostný a bonusový program pre verných zákazníkov:

  • Každý zákazník, ktorý využije naše ponúkané služby minimálne raz, tak automaticky získa vernostné zľavy. (3% – 20% zľavy na všetky ďalšie objednávky)
  • V prípade objednania naraz viacerých prác. To je 3 a viac zľava až do max. 20%.
  • V prípade objednávky podkladov k bakalárskej práci automaticky získavate zľavu 10% na podklady k diplomovej práci.

Náš cenník je iba orientačný. Znamená to, že pri tvorbe ceny zohľadňujeme v prvom rade náročnosť témy, termín odovzdania práce, rozsah a charakter práce, dostupnosť literatúry alebo požiadavky školiteľa.

Presnú cenu stanovíme po vyplnení nezáväznej objednávky.

Podklady pre stredné školy - stredoškolákov:
Cena:
Poklady pre referáty, úvahy, eseje, čitateľské denníky
od 3,10 EUR/strana
Poklady pre referáty, úvahy, eseje, čitateľské denníky
od 3,10 EUR/strana
Podklady pre vysoké školy - vysokoškolákov:
Cena:
Poklady pre referáty
od 3,40 EUR/strana
Poklady pre seminárne práce
od 4,00 EUR/strana
Poklady pre semestrálne práce
od 8,00 EUR/strana
Podklady pre ročníkové projekty
od 8,00 EUR/strana
Podklady pre bakalárske práce
od 8,40 EUR/strana
Podklady pre diplomové práce
od 8,80 EUR/strana
Podklady pre rigorózne práce
od 13,9 EUR/strana
Podklady pre dizertačné práce
od 13,9 EUR/strana
Podklady pre MBA práce
od 15,9 EUR/strana
Podklady pre ostatné odborné práce:
Cena:
Prezentácie
od 3,00 EUR/strana
Recenzie
od 9,00 EUR/strana
Pr články
od 15,0 EUR/strana
Iné odborné práce – články, kritické analýzy, prejavy a iné
individuálne
Korektúry textov:
Cena:
Korektúry v slovenskom, českom jazyku
od 1,90 EUR/strana
Korektúry v anglickom a nemeckom jazyku
od 4,50 EUR/strana
Preklady:
Cena:
Preklad z anglického do slovenského, českého jazyka
od 8,80 EUR/strana
Preklad z nemeckého do slovenského, českého jazyka
od 8,80 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do anglického jazyka
od 9,80 EUR/strana
Preklad zo slovenského, českého do nemeckého jazyka
od 9,80 EUR/strana
Ďalšie služby:
Cena:
Prepisy rukopisov do elektronickej podoby
od 3,00 EUR/strana
Vypracovanie rôznych úradných dokumentov
individuálne
Vypracovanie motivačných listov, životopisov a pod.
individuálne
Vypracovanie a spracovanie dotazníkov
individuálne
Úlohy v programových jazykoch
individuálne
Poradenstvo pri písaní prác:
Cena:
Ponúkame školenia ohľadom správneho písania rôznych prác.
individuálne
Správne usmernenie pri písaní práce.
individuálne
Príplatky za expresné spracovanie:
Cena:
Spracovanie do 72 hod.
+ 20%
Spracovanie do 48 hod.
+ 40%
Spracovanie do 24 hod.
+ 70%

Štandardný formát normostrany

1800 znakov vrátane medzier
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Počet riadkov: 30
Počet slov na strane: okolo 250
Zmena formátu je samozrejme možná. Túto zmenu je potrebné uviesť v objednávkovom formulári.

Predbežná nezáväzná objednávka

Osobné údaje

Informácie o práci

[