Domov

menu

Často kladené otázky

Ako si môžem objednať podklady k práci?

Celý postup je jednoduchý a vysvetlený v sekcii – Ako to funguje?

Kedy sa dozviem cenu za vypracovanie podkladov k práci?

Cenu sa dozviete po odoslaní nezáväzného kontaktného formulára, ktorý je uvedený v sekcii – Objednávka. Tento formulár je nezáväzný! Takže sa nemusíte báť, že vaša objednávka je už definitívna. Následne po vyplnení tohto formulára tieto dáta spracujeme a odošleme vám našu cenovú ponuku. A až po vašom odsúhlasení a potvrdení sa objednávka stáva záväznou.

Môžem komunikovať s členom vášho tímu, ktorý sa podieľa na realizácií mojej práce?

Komunikácia medzi členom tímu a zákazníkom je samozrejmosťou. Zákazník môže komunikovať a kontrolovať stav svojej objednávky prostredníctvom špeciálnej mailovej konverzácie tak, aby sme zaistili plnú anonymitu obidvoch strán, ktorú na 100% garantujeme.

Môžem kontrolovať priebeh, realizáciu a kvalitu práce ešte počas jej realizácie?

Samozrejme, pri prácach, ktoré sú dlhšie ako 10 strán vám budeme zasielať jednotlivé sekcie resp. časti. Tento postup sa väčšinou využíva pri vypracovávaní podkladov pre práce väčšieho rozsahu – bakalárske práce, diplomové práce a iné….Vypracujeme časový harmonogram priebehu práce a zasielania jednotlivých častí. Tieto časti môžete konzultovať s pedagógom a tým ich pripomienkovať. Samozrejme na vyžiadanie zákazníka, ktorý má rozsahovo menšiu prácu a žiada ukážku resp. časť svojej práce, tak mu ju poskytneme. Frekvencia a rozsah jednotlivých častí a vypracovaní celej práce je založená na vzájomnej dohode medzi zákazníkom a nami.

Akú mám istotu, že práca bude originálna a nebude sa jednať o nejaký plagiát?

Všetci členovia nášho tímu sú vysokoškolsky vzdelaní odborníci z rôznych odborov. Zároveň naši spracovatelia sú zmluvne viazaní vypracovávať originálne podklady. Hotové texty sa vždy overujú, či nie sú zhodné s inými prácami na internete. Takže nás systém vám zaručuje, že dostávate originálnu prácu.

Čo ak s prácou nebudem spokojný/á?

Pri našom spôsobe vypracovávania prác a kontroly z vašej strany je nespokojnosť zo strany zákazníka veľmi nízka. Avšak v prípade potreby sa na práci robia úpravy až dovtedy, kým nebudete s prácou spokojný! Ak v prípade, že nebudú splnené vami uvedené špecifiká vašej práce, tak garantujeme vám vrátenie peňazí.

Ako mi bude práca doručená?

Práca vám bude doručená na váš email vo formáte, aký si zvolíte – MS WORD, PDF a iné… V prípade záujmu vám vieme zabezpečiť aj prácu v zviazanej alebo tlačenej podobe.

Ako za prácu zaplatím?

Bankovým prevodom resp. vklad na účet.

Kedy je potrebné za prácu zaplatiť?

Pri rozsiahlejších prácach je potrebné zaplatiť zálohu dopredu (zvyčajne 20 %). Avšak pri jednotlivých prácach je platobný postup dohodnutý individuálne so zákazníkom.

Potrebujem vypracovať originálne podklady hneď, čo mám preto spraviť?

Najlepšie je nás telefonicky kontaktovať okamžite na telefónnom čísle +421 949 216 519. Sme tu pre vás 24 hodín denne.

Akú mám istotu, že moje údaje sa nedostanú tretím stranám?

Ochranu osobných údajov a diskrétnosť našich zákazníkov ručíme na 100%! Vaše osobné údaje slúžia iba nám pre naše interné záležitosti (spracovanie objednávky – fakturácia). Tieto údaje nebudú nikdy zverejnené iným osobám. Všetky informácie sú považované za obchodné tajomstvo. Ak by ste mali aj tak obavy, bude nám stačiť len kontaktný e-mail alebo telefónne číslo. V tom prípade budete u nás figurovať len ako „tichý“ zákazník.